Q.1
Wat is uw naam?

Q.2
Wat is uw leeftijd?

Q.3
Wat is uw woon/verblijfplaats?

Q.4
Wat is uw thuissituatie?

Q.5
Wat is de reden van uw bezoek?

Q.6
Wat verwacht u van ons?

Q.7
Hoe vaak wilt u contact met uw PB'er?

Q.8
Hoe vond u de voorafgaande informatie over ons?

Q.9
Heeft u nog bijzonderheden die van belang zijn voor ons?